VÄLKOMMEN

Libereko är ett nystartat forum för debatt och utveckling av liberal ekonomisk politik. Vi håller regelbundna ekonomisk-politiska seminarier kring aktuella ämnen. Libereko vill skapa debatt och bidra med konkreta politiska initiativ i den liberala sfären.

Per Altenberg och Martina Lind

Sociala Medier

Besök vår Facebook-sida »Inför trängselavgifter på Essingeleden

Stockholm står inför ett trafikkaos som riskerar att lamslå hela regionen om ingenting görs. Istället för en dynamisk kunskapsekonomi med hög livskvalitet riskerar vi att få en huvudstad där medborgarna identifierar sig med Michael Douglas rollfigur i filmen Falling down.

Därför måste huvuduppgiften för länets alliansmajoritet under innevarande mandatperiod vara att lösa trafikinfarkten. För alla som köar dagligen i trafiken är det uppenbart att den nuvarande situationen är ohållbar och att trenden går i fel riktning. Om spaden inte sätts i marken nu riskerar framtidsvisioner om en dynamisk och internationell huvudstad att grusas. Därför är det också rätt att bygga Förbifart Stockholm och investera 100 miljarder i infrastruktursatsningar, i enlighet med länsplanen för regional infrastruktur – den s.k. Stockholmsöverenskommelsen. Folkpartiet beslutade dessutom nyligen att driva att tidigarelägga investeringar i den senare fasen av Stockholmsöverenskommelsen (2020-2030).

Tyvärr dröjer det dock länge innan Förbifarten och andra infrastrukturinvesteringar bidrar till att avlasta trafiken. Till dess krävs andra åtgärder. Jonas Eliasson, professor på KTH och Nils Gunnar Billinger, särskild utredare åt regeringen, vill införa trängselavgifter på Essingeleden och höja de nuvarande taxorna. Dessvärre är det nödvändigt som situationen ser ut idag. Vägutrymmet måste ransoneras och det sker bäst med avgifter där trängseln är som störst. För att förmå stockholmarna att acceptera en utvidgad trängselskatt bör intäkterna återföras oavkortat till Stockholm i form mer och tidigarelagda investeringar i infrastruktur.

Den rödgröna oppositionen vill riva upp Stockolmsöverenskommelsen och hålla en folkomröstning om Förbifart Stockholm. Utan förbifarten krävs helt andra åtgärder för att lösa trafikinfarkten. Då är vi tillbaka på ruta noll i planeringen av Stockholms framtida infrastruktur. Det vore helt fel väg att gå. Stockholm har köat länge nog.

I nyhetsflödet: DN, DN: Betala för trängseln.

2 kommentarer

Lämna gärna ett svar och bidra till debatten!
Skriv svar »
  • Henrik, liberal 12 juni, 2011 kl 16:06, Svara

    Hur höga kan trängselskatterna bli innan det skadar den moderna tillväxten? Var är brytpunkten?

  • Per 13 juni, 2011 kl 07:06, Svara

    Hej Henrik: Det största hotet som jag ser det är att trängseln skadar tillväxten. Redan idag uppgår kostnaderna för förseningar till följd av trängseln till 6-7 miljarder kronor. Trängselskatter kan aldrig ersätta investeringar i infrastruktur, men som läget ser ut nu tror jag dessvärre att det är nödvändigt. (Igår söndag kl. 19 såg jag att det var det helt igenmurat på Essingeleden norrut). Vi måste prissätta den knappa resursen (vägutrymme) så att de som har mindre angelägna resor väljer en annan tidpunkt. Om trängselavgiften går oavkortat tillbaka till investeringar i Stockholms infrastruktur så att de som utnyttjar vägarna betalar för ökad framkomlighet i framtiden, tror jag också att stockholmarna har förståelse för det. Men du har självfallet rätt i att det finns en brytpunkt där trängselavgifter blir kontraproduktiva för tillväxten.

Skriv ett svar

Lämna gärna ett svar, men tänk på att hålla debatten på en acceptabel nivå.
*
(visas aldrig)*